ניהול עושר והון משפחתי

אנחנו מלווים משפחות בתהליכי ניהול הון וחסכונות, ויודעים להוציא את המיטב מהכסף שלכם, באמצעות יישום אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, ובאמצעות אפיקי השקעה איכותיים.

כיום עם ריבוי האפשרויות הפיננסיות ואפיקי ההשקעה, אנחנו עדים להרבה בלבול מצד בעלי משפחות שמבקשות למקסם את הונם, ומתלבטות באיזה אופן להשקיע את החסכונות שלהם.

אנו כאן ב-S.F.P בשביל לממש את כל החלומות והרצונות שלכם ושל משפחתכם.
אנחנו מומחים בניהול ההון המשפחתי, ובתכנון פיננסי איכותי המוכוון למימוש המטרות המשפחתיות.

בנוסף, אנחנו מומחים גם בניהול הון של משקיעים כשירים ומסווגים.

יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה ואשר נתן מראש הסכמתו בכתב לכך שייחשב כלקוח כשיר לעניין חוק זה:

(1)  השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים.

(2)  הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון.

(3)  הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" – למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות.

התהליך מתבצע בשלושה שלבים:

מיפוי פיננסי מעמיק

בשלב הראשון אנו נמפה את כלל הנכסים הפיננסיים הקיימים: הון נזיל, קופות גמל, קרנות השתלמות, הון מנוהל, נכסים פיננסיים וכו', בנוסף, נתבונן על התזרים החודשי ועל ההכנסות וההוצאות הקבועות והמשתנות.
לאחר מכן נאפיין בצורה מדוקדקת את הצרכים, המטרות והתנאים של המשפחה.
נקדיש זמן להצבת מטרות לטווח הקצר ולטווח הארוך, בין אם מדובר ב"חלומות" משפחתיים כגון נסיעה לחו"ל, שדרוג המגורים, אירועים ושמחות, וכו', ובין אם מדובר בצרכים העולים מחיי היומיום, כמו טיפולים רפואיים, דיור מוגן, סיוע לילדים ברכישת דירה, סיוע להורים וכדומה.

בניית אסטרטגיה פיננסית משפחתית

בהתאם לכלל התנאים, הצרכים והמטרות שהוגדרו בשלב המיפוי, נבנה אסטרטגיה פיננסית להגדלת ההון ולהשגת היעדים הפיננסים. בשלב זה, נתעמק ב"פרופיל המשקיע" של המשפחה – נבחן את רצון ויכולת ההשקעה, נגדיר רמות הסיכון שניתן לקחת, ואת פוטנציאל התשואות במגוון אפיקי השקעה.
לרוב נשאף לקיים פיזור באפיקי ההשקעה, ולשלב אפיקי השקעה אלטרנטייבים למען הגברת היציבות בתיק ההשקעות.

יישום האסטרטגיה בליווי מלא - יוצאים לדרך!

ניישם את האסטרטגיה שהגדרנו במדויק, ונשיג את מסלולי ההשקעה הטובים ביותר בהתאם לנקודות שהוגדו.
אנחנו ניישם עבורכם את האסטרטגיה בשירות מסוג DONE FOR YOU , שירות זה יאפשר לכם מצד אחד לקבל ביטחון שהפיננסים שלכם בידיים טובות ואמינות, ללא מעורבות מיותרת מצידכם, ומצד שני – נהיה איתכם בקשר בנוגע להתקדמות התכנית הפיננסית, ולכל שינוי או המלצה מתבקשת. תקבלו שיקוף מעמיק אחת לתקופה בדו"ח מפורט ונגיש.

נהיה עם יד על הדופק לכל עניין ושאלה מצידכם, ולכל נקודה שמתעוררת מבחינה פיננסית, ונבצע אופטימיזציה באופן שוטף כדי להגיע לתוצאות מקסימליות.

חשוב לציין – ניהול ההון המשפחתי אינו מיועד לעשירים בלבד.
השירות גם מתאים למשפחות מן הישוב אשר עבדו וחסכו ויש ברשותם הון של כמה מאות אלפי שקלים.

לשיחת הכוונה עם מתכנן פיננסי ללא עלות

לשיחת הכוונה עם מתכנן פיננסי ללא עלות השאירו פרטים

דילוג לתוכן